Hage og Fritidsmaskiner er Årets Markedsførere 2017

 

Prisen for årets markedsfører i Gjøvik er utdelt hvert år siden 1982. Daværende Kredittkassen (Nordea) i samarbeid med Gjøvik Salgs og Reklameforening innstiftet prisen. Statuttene har vært de samme helt siden starten bortsett fra at den fra 2010 ble endret fra Gjøvik til Gjøvik regionen. I tillegg er OA ved Øivind Ludvigsen og Dialecta ved Magne Myrtrøen representert i juryen. Banksjef Olav Haugen representerer Nordea.

 

Juryens arbeid favner bredt og mange bedrifter, personer og produkter er gjenstand for granskning. Vi tilstreber variasjon over tid slik at prisen tildeles mottakere med ulike karakteristika, kun med det felles at de utmerker seg som den beste innen sitt felt. For året 2017 blir prisen tildelt en bedrift som i mange år har vært ekstrem god i sin bransje.

 

Handel i et globalt perspektiv, men også tiltakende i Norge, er preget av kjededannelser hvor de store blir større og de små aktørene forsvinner. Det er kanskje feil å glorifisere gamle dager med personlig service, fagkunnskap, nærhet, fleksibilitet og hvor det var en direkte personlig dialog mellom selger og kjøper. I dag er det CRM systemer og digitale systemer som dominerer. Ikke ring oss, vi ringer deg. Som en kontrast til det som er vanlig i større kjeder er det befriende å oppleve at kjøpmannskap slik det var før fremdeles eksisterer. Ikke bare det, men på en slik måte at bedriften er sunn og lønnsom samt at kundene får dekket sitt behov på en måte som utløser kundetilfredshet, gjenkjøp og lojalitet.

 

I denne sammenhengen er noen faktorer avgjørende for suksess: Produktkunnskap, relevant og sesongriktig sortiment, kvalitetsvarer, eget verksted, høflighet og livsglede, kjøpmannskap og den innstilling at det er en løsning på alt. Prismottaker har nettopp alt dette og mer.

 

I sterk konkurranse med store kjeder som fører et overlappende sortiment, med andre mindre aktører og internetthandel har prismottaker klart å skape en tydelig posisjon i sitt marked og hvor veldig mange kunder kommer tilbake gang etter gang for å få dekket sine behov. Kundens behov i denne bransjen er høyprioritet for kunden på ethvert tidspunkt. Nettopp derfor er det så viktig å være i beredskap være seg kapasitet, verksted, nok og riktige varer etc.

 

På denne bakgrunn er det min store glede å tildele prisen for årets markedsfører Gjøvik regionen til:

 

Hage og Fritidsmaskiner AS

Øystein Nettum

 

 

 

GJØVIK SALGS- OG REKLAMEFORENING

Telefon: 97 07 42 10
post@gsrf.no
Postboks 230, 2802 Gjøvik

Besøksadresse:
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik

2020  |  Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS  |  Adobe Muse