EAB - Årets Markedsfører 2014

EAB Engineering AS har vært i juryen fokus gjennom mange år. Innlandet har av naturlige grunner i liten utstrekning deltatt i det som kalles det norske oljeeventyret. Det er egentlig mot alle odds at en bedrift lokalisert på Gjøvik skal kunne finne en så stor plass som leverandør i oljeindustrien som det EAB Engineering AS faktisk har fått til. Oljeindustrien er meget konkurranseutsatt, den er global og de fleste aktører har tilgang til store ressurser enten vi snakker om F&U, mennesker, kapital eller relasjoner inn til beslutningstagere deriblant viktige politikere. Hvordan har EAB Engineering AS klart å bli så store og lykkes i denne industrien?

 

Juryen vet ikke hele svaret på dette spørsmålet med vet med sikkerhet at vi ikke snakker om annet enn dyktighet og hardt målrettet arbeid. At bedriften har vært i en utsatt situasjon fra tid til annen gjennom sin vekst er ikke annet enn å forvente. Vekst koster, vekst er risikabelt og når veksten i tillegg er basert på høyteknologi som hele tiden utfordres av aggressive konkurrenter så sier det seg selv at det kan oppstår krevende situasjoner i en bedrifts utvikling. Ikke desto mindre har prisvinneren bygd opp en betydelig verdi og fremstår som en bunnsolid bedrift med en betydelig merkevarestyrke. At den ikke lenger er i lokalt eie ser juryen på som et kompliment, forstått slik at ikke alle klarer å gjøre seg så attraktive at man blir kjøpt opp.

 

Bedriften har siden 1988 arbeidet som leverandør i subsea. Det ikke mange vet er at EAB Engineering AS utover å sysselsette ca 60 mennesker selv også står for en stor lokal sysselsetting hos underleverandører i Mjøs regionen.

 

Prisvinneren har som navnet indikerer utviklet en spisskompetanse basert på ingeniør kunnskap kombinert med et stadig større og nyttig nettverk, løpende F&U, en stor grad av tilpasning til den enkelte kunde og gode ferdigheter innen dialog. Tilpassede kundeløsninger er organisatorisk og markedsføringsmessig utfordrende noe prisvinneren ser ut til å håndtere mesterlig. Vi ser på dette som kritiske suksessfaktorer på veien dit bedriften er i dag.

 

Juryen håper at årets tildeling kan virke som en inspirasjon på veien inn i fremtiden i en bransje sterkt preget av store omstillinger ikke minst på grunn av volatil oljepris og miljøutfordringer. Vi både håper og tror at dere skal lykkes med dette og ønsker lykke til videre!

 

 

 

Se tidligere vinnere

GJØVIK SALGS- OG REKLAMEFORENING

Telefon: 97 07 42 10
post@gsrf.no
Postboks 230, 2802 Gjøvik

Besøksadresse:
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik

2020  |  Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS  |  Adobe Muse