Magnar Linnerud tildelt Casparprisen 2018

Casparprisen deles ut til personer, en gruppe personer eller foreninger m.v. som i særlig grad har tatt initiativ som har kommet befolkningen til gode, eller har gjort byen kjent utad. Navnet er hentet fra selveste Caspar Kauffeldt, en betydelig person i Gjøviks etablering og historie. Prisen har vært utdelt hvert år med unntak av ett, siden første gang i 1976. Vinneren av prisen for 2018 er dermed medlem i et eksklusivt selskap.

 

Tildelingen av prisen 2018 gikk til en mottaker som juryen mener oppfyller både statuttene og intensjonen ved Caspar prisen. Den delen av statuttene som spesielt kom til anvendelse på årets prismottaker er punktet om å komme befolkningen til gode.

 

For at lokalmiljøer skal fungere til glede for spesielt barn og ungdom må noen faktisk skape noe. I Norge står dugnad som fenomen sterkt, en nødvendighet for et godt oppvekstmiljø og for levende lokalsamfunn. Det er regelen snarere enn unntaket at det offentlige Norge ikke strekker til med tanke på å oppnå nettopp dette. Uten dugnad stopper landet.

 

Slik er det også i Gjøvik og da legger man tydelig merke til det om man er så heldig å ha enkeltpersoner som tar ansvar, setter i gang prosesser, engasjerer andre og faktisk oppnår konkrete resultater, - til glede for så mange. Slike personer gjør en forskjell, er langt mer opptatt av handling enn fine ord. År etter år, i lang tid, en livsstil blir det til. Når slik innsats i tillegg til den daglige drift også resulterer i bygg, anlegg og også en måte å leve for seg selv og mange andre, da er innsatsen av uvurderlig betydning. Det er ikke nok å ha vilje, man må også ha evne for å oppnå konkrete resultater. Dette bygger på en drivkraft bygd på kunnskap og ferdigheter, vilje til oppofrelse både selv og hos nærmeste familie, en god posisjon lokalt og et nettverk inn til både næringsliv, kommune, fylke og stat.

 

Casparprisvinneren for 2018 oppfyller alt dette. Han har vært en meget sentral bidragsyter for at Biri nå for bare uker siden åpnet en flott flerbrukshall. Før det har han hatt ulike lederverv i Biri IL helt fra slutten av 1980 tallet. Blant annet har prismottakeren vært sentral i etableringen av lysløype av høy kvalitet, etablering av nærmiljøanlegget Myrvang, har ledet Biri IL og ikke minst inspirert andre til å bidra til dugnadsarbeid også. Biri IL er en av kommunens største idrettsforeninger og spiller en stor rolle lokalt på Biri og i Gjøvik. Det er også bemerkelsesverdig at dere på Biri har noe dere kaller en Torsdagsklubb. Her er det ikke tv titting som står på agendaen men dugnad. Nytte, sosialt nettverk og moro i skjønn forening, kvinner og menn, unge og voksne.

 

Det skal også nevnes at alt ovenfor er oppnådd med egenkapital. Bærekraft er et viktig prinsipp og det ligger til grunn for det som skjer på Biri. Det er hyggelig at prismottakeren som har gjort seg bemerket i lokalmiljøet på Biri kan verdsettes gjennom tildeling av Caspar prisen for 2018. Det er mange mennesker som sammen med prismottakeren er med på det som skjer og som oppnås på Biri, men han er i en særstilling gjennom de resultater som er oppnådd under hans ledelse og medvirkning.

 

GSRF ønsker både å takke for alt som er gjort samt inspirere til videre drift, utvikling, idrettsglede og ett levende godt lokalmiljø i kraft av Magnar Linnerud og alle hans gode samarbeidspartnere i mange år fremover.  Vi gratulerer prisvinneren Magnar Linnerud med Casparprisen 2018!

 

 

Se tidligere vinnere

GJØVIK SALGS- OG REKLAMEFORENING

Telefon: 97 07 42 10
post@gsrf.no
Postboks 230, 2802 Gjøvik

Besøksadresse:
Jernbanetorvet 3, 2821 Gjøvik

2020  |  Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS  |  Adobe Muse